Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp
Halvera restiden mellan Oslo-Stockholm
Tåg mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar. Är det möjligt? Vi tror det! Regionförbundet Örebro arbetar tillsammans med kommuner, regioner och näringsliv längs sträckan för att detta ska bli verklighet.

De ekonomiska relationerna mellan Sverige och Norge är starka. Svensk export till Norge har ökat med 88 procent mellan 2000-2010. De svenska investeringarna i Norge har tredubblats på tio år samtidigt som det under motsvarande period har det skett en fördubbling av norska investeringar i Sverige. Investeringar i järnväg skulle öka regionernas tillgänglighet till varandra. Detta skulle stärka de ekonomiska kopplingarna mellan huvudstäderna och skapa förutsättningar för en ökad ekonomisk tillväxt.

- Med snabbare tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm skulle människor kunna arbetspendla längre avstånd. Då skulle vi kunna ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter bättre samtidigt som företagen skulle bli effektivare och lönsammare, säger regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren.
 

Möjligt att halvera restiden


Att åka tåg mellan två av Nordens största städer tar idag cirka sex timmar. Detta innebär följaktligen att mycket av resandet mellan Oslo-Stockholm sker med flyg. Med förkortade restider skulle tåget på allvar kunna konkurrera med flyget vilket skulle minska utsläppen och ge miljövinster.

Med en utbyggd järnväg och ny teknik tror vi att två av Nordens största städer kan nå varandra på under tre timmar i framtiden. Regionförbundet arbetar nu tillsammans med kommuner, regioner och näringsliv längs sträckan för att ta tillvara på den stora tillväxtpotential som finns längs hela stråket. Vi tror att vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid!
 

Dela denna artikel